zpět na začátek

Workshopy

Slovanské gymnázium ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádá pro učitele fyziky celodenní seminář.


Středa 3. června 2009 - program semináře:


Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., MFF UK Praha

Multimediální interaktivní program na DVD: Elektřina a magnetismus, Akustika a optika.


Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., PřF UP Olomouc

Fyzika větrných elektráren


RNDr. Miluše Lachmannová, Prometheus, Praha

Novinky z nakladatelství Prometheus


RNDr. Jana Vlášková, Prometheus, Praha

Multimediální materiál pro výuku na ZŠ s možností využití na interaktivní tabuli: Měření fyzikálních veličin


Prodejní výstavka publikací nakladatelství PrometheusMiroslav Staněk, Profimedia-cz, Praha

Interaktivní systém ACTIVboard a měřicí systém PASCO
Prezentace 8:00 - 8:30, Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, 3. patro

Začátek přednášek - 8:30

Účastnický poplatek 250,- Kč se bude platit hotově při prezentaci.
     Projekt Učíme fyziku moderně - další vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje je u konce. Oficiální zakončení projektu je stanoveno na 30. 6. 2008. Projektový tým děkuje všem respondentům za názory a náměty pro naši dalši práci. Webové stránky ufm.sgo.cz zůstanou aktivní i po ukončení tohoto projektu. Průběžně budeme doplňovat informace a reagovat na případné dotazy a připomínky. V rubrice workshopy pak budou zveřejňovány aktuální informace týkající se nových projektů, vydávaných materiálů, případně další novinky a zajímavosti.

Přehled akcí, které proběhly v rámci celého projektu najdete v sekci - CO JIŽ PROBĚHLO

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!