zpět na začátek

Novinky

Nové semináře pro učitele fyziky

Ve školním roce 2010/2011 se bude konat řada nových seminářů a exkurzí pro učitele fyziky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Řešitelský tým se již teď těší na Vaši účast. O všech plánovaných akcích budete včas informováni. Podrobnosti naleznete na naší nové webové stránce

ufyz.sgo.cz.

19.3.2010 | Jolana Svobodová

Další seminář pro učitele fyziky - středa 3. 6. 2009

Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., MFF UK Praha

Multimediální interaktivní program na DVD: Elektřina a magnetismus, Akustika a optika.

Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., PřF UP Olomouc

Fyzika větrných elektráren

RNDr. Miluše Lachmannová, Prometheus, Praha

Novinky z nakladatelství Prometheus

Prodejní výstavka publikaci nakladatelství Prometheus

RNDr. Jana Vlášková, Prometheus, Praha

Multimediální materiál pro výuku na ZŠ s možností využití na interaktivní tabuli: Měření fyzikálních veličin

Miroslav Staněk, Profimedia-cz, Praha

Interaktivní systém ACTIVboard a měřicí systém PASCO

Ukončení projektu

Projekt Učíme fyziku moderně - další vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje je u konce. Oficiální zakončení projektu bylo stanoveno na 30. 6. 2008. Projektový tým děkuje všem respondentům za názory a náměty pro naši dalši práci. Webové stránky ufm.sgo.cz zůstanou aktivní i po ukončení tohoto projektu. Průběžně budeme doplňovat informace a reagovat na případné dotazy a připomínky. V rubrice workshopy pak budou zveřejňovány aktuální informace týkající se nových projektů, vydávaných materiálů, případně další novinky a zajímavosti.

Sborník příspěvků od učitelů fyziky

V rámci projektu byla vydána další publikace a to Sborník příspěvků od učitelů fyziky, kterou odbrží účastníci závěrečného semináře.

Další publikace

V pořadí již třetí byla vydána publikace s názvem: Aplikovaná fyzika a moderní elektronika,

auroři: doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. a RNDr. Jiří Hubeňák, Ph.D.

17.10.2007 | Jolana Svobodová

Publikace pro učitele fyziky

V rámci projektu vyšly dvě učebnice pro učitele fyziky:

1. Dynamické modelování

(autor Doc. RNDr. Oldřich Lepil,CSc., RNDr. Lukáš Richterek, Ph.D)

2. Softwarové aspekty moderní elektroniky - metodika

(autor Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc., RNDr. Jiří Hubeňák)

29.9.2007 | Jolana Svobodová

Přehled seminářů pro školní rok 2007/2008

Září 2007

Dynamické modelování

Interaktivní fyzika

Říjen 2007

Prezentační techniky ve výuce fyziky

Motivace žáků ve výuce fyziky

Listopad 2007

Environmentální výchova a fyzika

Nové poznatky ve výuce - vlnová optika

Leden 2008

Experimenty podporované systémem Coach 5

Interaktivní tabule

Deterministický chaos

Březen 2008

Nové poznatky ve fyzice - superjasné diody, elektromagnetické vlnění, elektronová mikroskopie, nanotechnologie

Červen 2008

Projektování výuky a školní vzdělávací programy

Učitelé učitelům - výměna zkušeností a nápadů

Podrobnější informace naleznete ve workshopech.

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!